Mere om os og kontakt

Se eller købe bog

Tilbage til Forlagets forside

Tilbage til DFÆL
 


Et liv med træbåd, en gratis guide!

Man kan ikke vide alt. Det gør heller ikke så meget, bare man ved, hvor der er svar at hente. DFÆL har med en ny håndbog, forhåbentlig gjort det lidt lettere at tage stilling til det at sejle i træbåd.

Der er langt til Andeby, og guiden skal heller ikke opfattes som en anden Grønspættebog, der rummer klare og utvetydige svar på alt. Med udgangspunkt i kommende sejlere, der spænder vidt i forhold til ønsker, interesser, faglig kunnen, tid og økonomi, har vi søgt at komme rundt om såvel betingelser som muligheder for at holde træbåd i en moderne tid, og på den baggrund kunne hjælpe til en stillingtagen.

Guiden skal ikke betragtes uforanderlig, hverken i indhold eller form. Der skal løbende tilføjes og ændres i indholdet, og på længere sigt, kunne vi forestille os, at man - i det omfang ophavsretten tillader det - kan linke direkte til en mere grundig forklaring i den eksisterende litteratur. Udarbejdelsen har i høj grad været en kollektiv proces, og bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke de medlemmer, der har bidraget til de enkelte afsnit.
Med Guiden håber vi på én og samme tid at afdramatisere og øge interessen for, at den næste båd bliver en træbåd.


Download Et liv med træbåd


Send en mail til forlaget


Et liv med træbåd

DFÆL Forlag 2014

ISBN 978-87-996488-4-9
Et liv med træbåd, velskrevet, fuld af billeder og med alle de vigtige litteraturhenvisninger. Klik på bogen og download den gratis.
47 sider A4.